Akadálymentes változat Információk angolul Információk németül  
Textlib on-line katalógus

Könyvtárunkban elérhető szakdolgozatok

Könyvtárunk
 
 
Elérhetőségeink:

Címünk:
2890 Tata, Váralja u. 4.

Telefon/fax:
+36 34/ 380-281

e-mail:
konyvtar@mzsvktata.hu


További elérhetőségek >>>
 
Nyitva tartás
Hétfő:
13 - 19
Kedd:
9 - 19
Szerda:
szünnap
Csütörtök:
9 -19
Péntek:
9 - 19
Szombat:
9 - 17
Vasárnap:
zárva
Szerző Cím Témakör
Adonyi Olga Könyv és könyvtárkultúra Tatán a kezdetektől az 1980-as évekig kultúra, könyv
Akács Róbert Egy megvalósult autonómia? : a katolikus önkormányzatokról a tatai hitközségig vallás
Akács Róbert A "Nemzeti ellenállás" Esztergom vármegyében : 1905 - 1906 történelem

Ámon Péter

A golf Magyarországon, piaci megközelítésben sport, turisztika
Andorka Eszter Tata fazekassága: Az agyag, mint lehtőség az általános iskolákban kultúra, kézművesség
Babai Szilvia Az ipar és a turizmus együttélésének problematikája Tata és Tatabánya tükrében turisztika
Baranyi Gizella Szülőföldem Tata és környékének népdalai kultúra, zene
Barsi Gábor Egy 120 fős esküvő elemző bemutatása a Sportfolió Kht. Tatai Edzőtáborában kultúra
Békési Andrea A tatai Cserépiprai Részvénytársaság részvétele a Construma Nemzetközi Építóipari és Épületgépészeti Szakkiállításon 199.... kultúra
Bélik Anett A tatai kistérség turisztikai potenciáljának elemzése és fejlesztési javaslatai turisztika
Bencze Viktória Olvasástanításunk eredményei és nehézségei a mai olvasástanítási programok tükrében kultúra, könyv
Berezvai Árpád A golfturizmus helyzete Magyarországon : A Tatai Old Lake Golf & Country Club sport, turisztika
Bódis Ágnes Turisztikai kereslet-kínálat Tatán turisztika
Bokodi Blanka A tatai Piarista Gimnázium története történelem
Bräutigam Veronika Barátkozzunk meg a számítógéppel (48. old. 90-94.old.) kultúra, számítástechnika
Bros Gergely Homo in Christo: az ember Jézus Krisztus fényében a II. Vatikáni zsinat tanítása szerint = Homo in Christo: L'uomo alla luce di Gesù Cristo nel Concilio Vaticano II. vallás
Czeglédi Balázs A golfturizmus fejlesztése a Közép-Dunántúli régióban: a tatai Old Lake Golf Club sport, turisztika
Csekő Ildikó Kistelepülési könyvtári ellátás Magyarországon (58. old.) kultúra, könyv
Csermák Fédra A tatai zsidóság története a kezdetektől a holocaustig vallás
Dobis Adrienn A tatai 317. sz. "Jókai Mór" Uttorőcsapat története 1948-1973 történelem
Dobó Anita Bőhm Ferenc mérnöki munkássága az Esterházy uradalmakon történelem
Dobsa Krisztina Helyi hagyományok, mint idegenforgalmi vontzerő Tata és kistérségében turisztika
Domokos Kitti Kulturális turizmus vonzerőinek bemutatása Tata városában turisztika
Egervári Ferenc Menedzsment elméletek tatai szerző
Ékesi Gabirella
Tata az Esterházyak idején történelem
Farkas Anita A B 12 vitamin vörösvérsejtek érésére gyakorolt hatásának és a DNS változások kapcsolatának összefüggése tatai szerző
Földi Tamás A kis herceg című regény befogadásvizsgálata a 11-12 éves gyerekek körében kultúra, könyv
Franta Szilvia A Cserszegi Fűszeres bor aromaösszetételének GC-MS analízissel történő feltérképezése borászat
Fülöp Zsolt Nyugdíjasok Főiskolája Tata kultúra, oktatás
Garas Csilla A tatai Fényes-fürdő és környezetének rendezése, turisztikai fejlesztése turisztika
Grátczer Anita Tata idegenforgalmi kereslet kínálat analízise turisztika
Gröschl András A termelkenység slakulásának elemzése a Tatai Cserépipari Rt-nél gazdaság
Gyimesi Lilla Tata Barátainak Köre Egyesület bemutatása, szerpe a város életáben kultúra
Gyüszi László A nemzetőrség szervezése Tatán és környékén, s a tatai nemzetőrök részvétele a szabadságharcban 1848-ban történelem
Gyüszi László Komárom és Esztergom vármegyék az 1918-1919-es forradalmak idején történelem
Hajdú Nagy Gergely A romok szerep Magyarország tájkép kertjeiben történelem
Harmath Erna Tata város környezetállapot értékelése környezet
Henkey Istvánné Adalékok Tata és környéke kisdedóvási történetéből kultúra, oktatása
Henzer Zsuzsanna A tatai Eötvös József Gimnázium könyvtárának története és jelenlegi helyzete kultúra, könyv, oktatás
Henyecz László A magyary-iskola hatása a mai közigagatás fejlesztési gyakorlatra kultúra, oktatás
Herr Szilvia Tata város idegenforgalmának helyzete és turisztikai fejlesztésének koncepciói turisztika
Horváth Csilla Tata és kistérsége turisztikai potenciáljának elemzése és fejlesztésének javaslatai turisztika
Horváthné Sánta Zsuzsanna Tata város iskolakultúrája, különös tekintettel az Eötvös József Gimnzium történetére kultúra, oktatás
Huj Éva Különböző nagyságrendű települések partnerkapcsolatainak elemzése Tarján és Tata példáján keresztül : Testvérvárosi kapcsolatok turisztikai hatásának bemutatása turisztika
Hunyadi Imre Tata - Tóváros zsidóságának társadalmi és gazdasági szerepe, különös tekintettel az 1850 és 1938. közötti időszakra vallás
Illés Katalin Az Agostyáni Arborétum fejlesztése környezet
Jakus Emőke A közigazgatási struktúra átszervezése és a községi könyvtárak módszetani irányítása Komárom megyében kultúra, könyv, gazdaság
Juhász György A régióra jellemző mezőgazdasági hulladékok és melléktermékek tüzeléstechnikai hasznosítása környezet
Juhászné Horváth Ágnes Tanulásban akadályozott diákotthonban és gyermekotthonban élő gyermekek helyzetének vizsgálata, az iskolai gyermekvédelem kérdései egy tatai intézményben kulltúra, oktatása
Kelemen Krisztina Tata története a két világháború között történelem
Keresztesi József Tata művelődési szerkezete

kultúra

Kerti Zsuzsanna A zenehallgatás helye, szerepe és felhasználási lehetőségei az általános iskolai ének-zen oktatásban kultúra, zene
Királyné Fischer Veronika Katalin Az áppolók egészségi állapota, különös tekintettel a mozgásszervi panaszokra egészség
Kiss Gabriella A biomassaz energetikai hasznosítása Magyarországon (33. old.) környezet
Kocsis Lászlóné Tata város könyv- és könyvtárkultúrája kultúra, könyv
Kovács Gergely A társadalmi-gazdasági fejlettség regionális eltérései Chilében tatai szerző
Kovács Honória Tata kereslet-kínálat analízise gazdaság
Kőrösi Adrienn A tai Öreg-tó és környéke turisztika
Láncz Mária Magdolna Mérések az alsó tagozaton matematika
Maszlavér Petra Tata város zöldfelületi fejlesztése turisztika, környezet
Maricza Nóra Devianciák - diagnózis: Tata városában kultúra
Mohácsy Viktor Csaba A Tatai Televízió : Tata város helyi televíziójának műsorpolitikája, politikai függetlenségének, és a helyi kultúrában betölött szerepének vizsgálata kultrúra
Murcsik Anikó Áruazonosítás fejlesztésének lehetőségei a Siemens Rt-nél gazdaság
Nagy Gáborné Az ütőfák gazdaság
Oravecz Anikó A Tatai Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott egyes közszolgáltatások normatív működési támogatása, hatékonyságának vizsgálata kultúra
Pap Tímea A tudásorientált vállalati kultúra jellemzőinek bemutatása egy hazai középvállalaton keresztül gazdaság
Papp Beáta Zsófia Tata turizmusának elemzése és a kistérség marketingterve turisztika
Péntek Sándor "A magyar mesekedző formulák eredete" tárgyában kultúra
Pethes Adrienn A flow-cytometria helye, lehetőségei és korlátai az akut leukaemiák diagnosztikájában és a terápia követésében egészség
Polgár Anna Rózsa A tatai fazekasság kultúra, kézművesség
Polgár Anna Rózsa A tatai fesztiválok helyzete napjainkban kultúra, turisztika
Pőcze Györgyi Természet- és környezetvédelem Tata városában és ennek lehetőségei az óvodáskorú gyermekek nevelésében környezet
Pusztai Tamás Attila Taa város turizmusa, és fejlesztési lehetőségei turisztika
Rebi Szilvia A hálókon és csatornákon "fennakadó" ifjúság (A tömegkommunikációs eszközhasználat a tatai 11. évfolyamos gimnazisták körében) kultúra, számítástechnika
Rebi szilvia Kommunikáció és kultúra: kultóraközi kommunikáció: Magyarország és Kína kultúra
Rédli Margit Ligeti folklór - Komárom Népi-iparművészeti kirakodó vásár kultúra, kézművesség
Rónai Orsolya Irodalomelméleti kozekvenciáák az irodalom tanításának gyakorlatában : tűnődés adekvát pedagógiai modelleken kultúra, oktatás
Salamon Nándorné Máté Mónika A Tatai Vár törtéenete a kezdetektől napjainkig történelem
Schmidt Andrea A területfejlesztés kihíváasai a Tatai Kistérség példáján keresztül bemutatva gazdaság
Schneider Marianna Egy turisztikai vállalat működésének kritikai elemzése és fejlesztési javaslat : a tatai Diana Golf Hotel működésének kritikai elemzése és fejlesztési javaslatok turisztika, gazdaság
Schuszter Beáta "Hagyaték és hozadék" : Magyary Zoltán és a Tatai Népfőiskola kultrúra, oktatás
Somogyi Zoltán Nehézfémek és mikroelemek hosszú távú hatásainak vizsgáalta laboratóriumban, a közönséges televényféreg (Enchytraeus albidus) segítségével = Long term effects of heavy metals and trace elements on Enchytraeus albidus in the laboratory) tatai szerző
Steiner Tímea A tatai Öreg-tó környezet
Szabó Andrásné Gyakorlat, specializáció : Kocsitoló Fesztivál kultúra, turisztika
Szabó Ildikó Hisztéria, vagy amit akartok : A Pentheszileia és a Salome határproblematikája kultúra
Szabó Kálmán A Tatai-medence extenzív fácán nevelési módszere környezet
Szabó Károly Miklós Tata város sporttörténete 1910-től napjainkig (Az iskolai sportélet) történelem, sport
Szabó Melinda Szénhidrogénnel szennyezett terület mentesítése Tata településen környzet
Szalai Helga Tata lehetőségei az EU támogatási rendszerében gazdaság
Szamos András A felszíni és a felszín alatti vizek hatása a Tatai-medence tájgazdálkodására környzet
Szedner Edit A Tatabányai kistérség és a Tatai Öreg-tó infrastrutktúrája és idegenforgalma turisztika
Szekeres Endre Csiszár József és fia, tatai fazekasság utolsó képviselői kultúra, kézművesség
Szigetávári Katalin Tata szálláshely kínálatának elemzése a vonzerőinek tükrében turisztika
Szives Ottilia A Tatai Mészkő Formáció bázisrétegéből előkerült ammoniteszfauna komplex őslénytani feldolgozása környezet
Szűcs József Fejezetek a zsidó nevelés történetéből vallás, oktatás
Tímár Rita A magyarországi kastélyszállók helyzetének vizsgáalta : a tatai Eszterházi kastély hasznosítása turisztika
Tolnai Szilvia A tatai Öreg-tó ökológiai védelme és rehabilitációja a jogi szabályozás tükrében környezet
Tolnai Szilvia A tatabányai kistérségi területfejelsztési társulás szerepe a terület tleepüléseinek fejlődésében gazdaság
Toma Zoltán A kávé története : A tatai kávéházak és egyéb vendéglátóhelyek kávéválasztáka turisztika
Tóth András A társadalmi környzet hatása a tatai Eötvös József Gimnázium oktatási struktúrájának alakulásáa (1990-2000) kultúra, oktatás
Vágusz Krisztián Tata város zöldfelületeinek fenntartása környzet
Varga Ernőné Kozma Erzsébet A tatai Öreg-tó hidrobiológiai vizsgálata környzet
Varga Szilvia Turisztikai termékfejlesztés hatása Tata város idegenforgalmában turisztika
Vodál Lászlóné Táncsics Mihály helye és szerepe a magyar történelemben történelem
Welsch Nikoletta Turisztikai fejelsztések a tatai kistérségben turisztika
Zách gizella A természet szeretetére nevelés lakóhelyemen - Tata és térsége környezet
Zémann Szilvia A tatai Magyary Zoltán Városi Művelődési és Ifjúsági Központ az elmúlt évtized változásainak tükrében kultúra
Zottl Anna Gasztronómia Napok Tatán kultúra, turisztika
Zottl Attila Gasztronómiai Napok Tatán kultúra, turisztika
Dr. Berczik Árpád Tanulmány a tatai Fényes forrástó-rendszer és környéke hidro-biológiai viszonyairól (A Vízügyi Tervező Vállalat 2886/70. számú megbízása alapján 1970. március 23-án, illetve június 8-án kelt szerződések értelmében) környezet
Szerző Cím Téma